danas je 22.6.2024

Nacrt Ugovora o raduJamstvo

5.1.2024, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o poslovnoj suradnji (Agreement on bussiness cooperation)

16.2.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o prodaji (Finance sales contract)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak ugovora o obradi osobnih podataka

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nedležnog sud

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Sporazumni raskid ugovora o radu

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Punomoć za otvaranje računa u banci

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o hotelskim uslugama

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o robno-trgovačkom kreditu

1.1.2022, Tibor Jankač, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o najmu stana

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak ugovora o zaštiti poslovne tajne

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o zajmu sa sporazumom o osiguranju

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o komisiji

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanu ugovora o radu - invalidska mirovina

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o distribuciji

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o konsignaciji

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o radu člana menadžmenta društva

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor za prodaju nekretnina (Real estate sales contract)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Evidencije o aktivnostima obrade

1.1.2022, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o poslovnoj suradnji

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o ustupanju radnika

1.1.2022, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o trgovinskom zastupanju

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanu ugovora o radu - starosna mirovina

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Izjava o davanju privole za snimanje (GDPR)

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izjava o davanju privole za snimanje (GDPR)

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni ugovor o izradi i održavanju internetskih stranica

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o rukovođenju (Menagement contract)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o zajedničkom ulaganju (Joint venture contract)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanku ugovora o radu - poslodavac

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Punomoć za prodaju nekretnine

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o prodaji pokretne imovine (Sales agreement)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o čuvanju poslovne tajne

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Kuporodajni ugovor uz plaćanje u ratama (Sales contract with payment in installments)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjer ugovora o izvršitelju obrade na engleskom jeziku

1.1.2022, Miriam Lazić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjer ugovora o izvršitelju obrade na engleskom jeziku

1.1.2022, Miriam Lazić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o izradi projekta (Contract on elaborating a design product)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o nabavi opreme (Agreement on the supply of equipment)

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o nalogu

2.10.2018, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Obavijest o prestanku ugovora o radu na određeno vrijemeJamstvo

27.9.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju