danas je 22.6.2024

Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nedležnog sud

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju službenika za informiranjeArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju službenika za informiranjeArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podatakaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak odluke o prekovremenom raduJamstvo

16.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak odluke o prekovremenom raduJamstvo

13.11.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak odluke o neplaćenom dopustuJamstvo

13.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Primjeri ugovora - Odluka o davanju prokureJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnostiArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenikaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijećaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Odluka o darivanju motornog vozilaJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanu ugovora o radu - invalidska mirovina

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Poslovnika o radničkom vijećuJamstvo

13.11.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o prestanku ugovora o radu - poslodavac

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Ugovor o osnivanju d.o.o.Jamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak odluke o stimulaciji na osnovnoj plaći radnika

21.8.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Odluke o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovoraJamstvo

26.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Odluke o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovoraArhiva

17.9.2020, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Klizno radno vrijemeArhiva

17.12.2018, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanu ugovora o radu - starosna mirovina

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službuArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak odluke o stimulaciji na osnovnoj plaći radnikaArhiva

1.9.2020, Kristian Plazonić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Odluke o zabrani konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

15.4.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnikaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Upravno vijeće ustanoveArhiva

11.4.2017, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Odluke o upotrebi službenog motornog vozila

22.7.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenikaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o promjeni procjene vijeka uporabe dugotrajne materijalne imovineJamstvo

31.1.2019, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja OpćineArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Odluke o upotrebi službenog motornog vozila

12.5.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djeceArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Odluka o otkazu ugovora o radu ponudom izmijenjenog ugovora o raduJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora -Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavcaJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o raduJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Odluka o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnikaJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak odluke o uvođenju video nadzora - BESPLATNO PREUZMITE!Jamstvo

1.10.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o raduJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmoraJamstvo

16.6.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća(93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Poslovnik o radu školskog odboraArhiva

1.1.2022, Nives Baškiera magi.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Poslovnik o radu školskog vijećaArhiva

1.1.2022, Nives Baškiera magi.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogodaArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Online razgovor: Pravilnici iz radnih odnosaOnline razgovorJamstvo

13.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Odluke o otkazu Ugovora o radu menadžeru srednjeg nivoaJamstvo

16.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o radu UstanoveArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radu UstanoveJamstvo

2.5.2024, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u javnoj ustanoviJamstvo

1.10.2018, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju