danas je 11.12.2023

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati(NN 149/09)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radu

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radu - 2023.Jamstvo

23.5.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radu UstanoveArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenikaArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjer izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o radu radi usklađenja s GDPR

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenikaArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju probnog radaJamstvo

26.5.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Pravilnika o nagrađivanju zaposlenih za uspješnost na radu

16.3.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Online razgovor: Pravilnici iz radnih odnosaOnline razgovorJamstvo

13.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene koje su na snazi od 1. siječnja 2023.Jamstvo

5.1.2023, Izvor: Ministarstvo financija

Popunjavanje EK-2 obrasca

5.10.2018, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o pravilima ponašanja radnika

21.7.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u bolniciJamstvo

10.11.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u bolniciJamstvo

22.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o osposobljavanju i obrazovanju

1.9.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pokretanje poduzeća i neophodna dokumentacijaArhiva

27.6.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o radnom vremenu zdravstvene ustanoveArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić dipl iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Korištenje službenih mobitela i računalne opremeJamstvo

15.1.2020, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik, postupovnik za alkohol

20.3.2019, dr. sc. Darko Palačić, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Korištenje službenih mobitela i računalne opreme

15.1.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Potvrda o sklopljenom ugovoru o raduJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o organizaciji i plaćamaJamstvo

19.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Pravilnika o integritetu na radnom mjestu

19.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o kućnom reduArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o organizaciji plaćamaJamstvo

10.11.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora(NN 93/14)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Ugovora o radu pripravnikaArhiva

6.8.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Poslovnik o radu školske knjižniceArhiva

1.1.2022, Nives Baškiera magi.iur, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Primjeri ugovora - Ugovor o radu na određeno vrijeme u inozemstvuJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o rasporedu radnog vremenaArhiva

15.3.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradivaArhiva

1.1.2022, Darko Graf, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o poslovnoj tajni

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom(NN 38/95, 54/95, 65/95)Arhiva

1.1.2022, Narodne novine, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Klizno radno vrijemeArhiva

17.12.2018, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o korištenju privatnih vozila radnika za službene potrebe poslodavcaJamstvo

2.2.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o uvjetima korištenja školske sportske dvoraneArhiva

1.1.2022, Tomislava Furčić dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Novine u zakonodavstvu u 2019. godini

9.1.2019, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Novine u zakonodavstvu u 2019. godini

Ogledni primjerak Pravilnika o isplati jubilarnih nagrada

2.3.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju