danas je 19.5.2024

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o zakupu poslovnog prostoraJamstvo

15.6.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Primjeri ugovora - Ugovor o zakupu poslovnog prostoraJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ugovor o prijenosu ugovora o raduJamstvo

3.1.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Pravilnici u poslovanju

Ogledni primjerak Pravilnika o korištenju imovine Tvrtke

20.10.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ogledni primjerak Ugovora o građenjuJamstvo

6.7.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer