danas je 13.7.2024

Input:

Primjer izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o radu radi usklađenja s GDPR

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

U nastavku dajemo pregled odredbi koje je moguće ugraditi u postojeći Pravilnik o radu društva koje prikuplja i vodi evidencije o osobnim podacima radnika na temelju zakonske obaveze.

 

- Članak A.

 

„(1) Poslodavac prikuplja i vodi evidencije o osobnim podacima svakog radnika prilikom sklapanja ugovora o radu, te za vrijeme trajanja rada.

 

(2) Osobne podatke iz prethodnog stavka Poslodavac može prikupljati isključivo i jedino ako su ti podaci u vezi s radnim odnosom, te ako za prikupljanje tih podataka postoji zakonska obaveza.

 

(3) Prikupljanje i vođenje evidencije iz ovog članka se odnosi na: radnike u društvu koji su u radnom odnosu na određeno i na neodređeno vrijeme, radnike koje je društvu privremeno ustupilo s njim povezano društvo, osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, redovite studente koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, redovite učenike koji rade posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova, redovite učenike ustanova za strukovno obrazovanje koji pohađaju praktičnu nastavu i vježbe, te na osobe koje obavljaju rad za opće dobro u skladu s općim propisom.

 

(4) Osobni podaci prikupljeni sukladno odredbi ovog članka su tajni.“

 

- Članak B.

 

„(1) Korisnici osobnih podataka prikupljenih temeljem članka A su: uprava društva, računovodstvo društva, te državna tijela i institucije propisani zakonskim propisima (Hrvatski zavod za zadravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo financija – Porezna uprava i sl.).

 

(2) Osobni podaci iz članka A se čuvaju trajno.“

 

- ukoliko postojeći Pravilnik o radu definira pojam „poslovne tajne“ tada se može u tu definiciju ugraditi