danas je 13.7.2024

Input:

Korištenje službenih mobitela i računalne opreme

15.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poslodavci se sve češće odlučuju da rad radnika nagrađuju također i na način da radnicima daju na korištenje službeni mobitel i informatičku opremu i u privatne svrhe. Slijedom navedenog, treba razlikovati korištenje službenih mobitela i informatičke opreme u poslovne i u privatne svrhe. Cilj ovog rada je prikazati kako se tretira korištenje službenog mobitela i informatičke opreme od strane radnika u poreznom smislu te koja su prava i obveze radnika kao korisnika službenih mobitela i informatičke opreme. Također, dotaknut ćemo se i prava poslodavca na nadzor komunikacije za koju radnik koristi službene mobitele i informatičku opremu.

Pravna regulacija korištenja službenog mobitela i informatičke opreme:

Poslodavci mogu odrediti da radnici mogu koristiti službene mobitele i informatičku opremu u poslovne ili u privatne svrhe. Pitanje korištenja službenih mobitela i računalne opreme poslodavci reguliraju najčešće Pravilnikom kao internim aktom. Valja naglasiti da se ta tematika može regulirati Pravilnikom o radu ili zasebnim pravilnikom, a to ovisi o dispoziciji poslodavca. S time u vezi, obvezu donošenja Pravilnika o radu, sukladno članku 26. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 u daljnjem tekstu ZR) ima samo poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika pa se poslodavci koji ne zapošljavaju minimalno dvadeset radnika najčešće ne odlučuju na donošenje Pravilnika o radu. Nastavno na navedeno, poslodavci koji ne zapošljavaju najmanje dvadeset radnika pitanje korištenja službenih mobitela i računalne opreme uređuju u zasebnom pravilniku odnosno u internoj odluci. Zakonom nije propisan obvezan sadržaj koji bi takav pravilnik odnosno odluka trebao sadržavati te je u tom dijelu sam sadržaj ostavljen na dispoziciju poslodavcu. No u praksi se iskristalizirao sadržaj koji takav pravilnik ili odluka obično sadrži te ćemo u nastavku odgovoriti na najčešća pitanja obuhvaćena istima. Tako bi pravilnik ili odluka o upotrebi službenih mobitela i računalne opreme trebali sadržavati sljedeće podatke odnosno trebali bi odgovoriti na sljedeća pitanja.

  1. Što mislimo kada kažemo službeni mobitel? Pod