Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Korištenje službenih mobitela i računalne opreme

15.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poslodavci se sve češće odlučuju da rad radnika nagrađuju također i na način da radnicima daju na korištenje službeni mobitel i informatičku opremu i u privatne svrhe. Slijedom navedenog, treba razlikovati korištenje službenih mobitela i informatičke opreme u poslovne i u privatne svrhe. Cilj ovog rada je prikazati kako se tretira korištenje službenog mobitela i informatičke opreme od strane radnika u poreznom smislu te koja su prava i obveze radnika kao korisnika službenih mobitela i informatičke opreme. Također, dotaknut ćemo se i prava poslodavca na nadzor komunikacije za koju radnik koristi službene mobitele i informatičku opremu.

Pravna regulacija korištenja službenog mobitela i informatičke opreme:

Poslodavci mogu odrediti da radnici mogu koristiti službene mobitele i informatičku opremu u poslovne ili u privatne svrhe. Pitanje korištenja službenih mobitela i računalne opreme poslodavci reguliraju najčešće Pravilnikom kao internim aktom. Valja naglasiti da se ta tematika može regulirati Pravilnikom o radu ili zasebnim pravilnikom, a to ovisi o dispoziciji poslodavca. S time u vezi, obvezu donošenja Pravilnika o radu, sukladno članku 26. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 u daljnjem tekstu ZR) ima samo poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika pa se poslodavci koji ne zapošljavaju minimalno dvadeset radnika najčešće ne odlučuju na donošenje Pravilnika o radu. Nastavno na navedeno, poslodavci koji ne zapošljavaju najmanje dvadeset radnika pitanje korištenja službenih mobitela i računalne opreme uređuju u zasebnom pravilniku odnosno u internoj odluci. Zakonom nije propisan obvezan sadržaj koji bi takav pravilnik odnosno odluka trebao sadržavati te je u tom dijelu sam sadržaj ostavljen na dispoziciju poslodavcu. No u praksi se iskristalizirao sadržaj koji takav pravilnik ili odluka obično sadrži te ćemo u nastavku odgovoriti na najčešća pitanja obuhvaćena istima. Tako bi pravilnik ili odluka o upotrebi službenih mobitela i računalne opreme trebali sadržavati sljedeće podatke odnosno trebali bi odgovoriti na sljedeća pitanja.

  1. Što mislimo kada kažemo službeni mobitel? Pod navedenim se podrazumijeva mobilni uređaj i SIM kartica.
  2. Što se smatra službenom informatičkom opremom? Službenom informatičkom opremom se smatraju računala, prijenosna računala, pisači i ostala informatička oprema.
  3. Tko je Korisnik službenih mobitela i informatičke opreme? U diskreciji poslodavca je da odredi tko je Korisnik službenih mobitela i informatičke opreme odnosno jesu li to svi radnici ili samo pojedini radnici ili pak skupine radnika.
  4. Koji troškovi se priznaju radnicima prilikom službenih mobilnih telefona? Uobičajeno je da se radnicima priznaju troškovi korištenja službenih mobilnih telefona do iznosa pretplate s porezom na dodanu vrijednost i radijskom frekvencijom. Razliku troškova korištenja službenih mobilnih telefona iznad navedenih iznosa podmiruje radnik kao korisnik.
  5. Koje su dužnosti radnika prilikom korištenja službenih mobitela? Radnici službenih mobilnih telefona obvezni su odgovarati na pozive za vrijeme radnog vremena. Izvan radnog vremena radnici nisu dužni odgovarati na pozive osim ako su u pripravnosti za rad, no u tom slučaju im je poslodavac dužan platiti naknadu za vrijeme pripravnosti određenu kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Također su dužni podmiriti troškove korištenja službenih mobilnih telefona iznad iznosa pretplate s porezom na dodanu vrijednost i radijske frekvencije.
  6. Koje su dužnosti radnika kao korisnika službene informatičke opreme? Radnik je dužan prijaviti sigurnosne incidente poslodavcu, a osobito sljedeće činjenice: prestanak rada ili usporenost rada informatičkog sustava, nemogućnost pristupa mrežnim resursima, gubitak ili kvar informatičke opreme, gubitak ili neovlaštenu izmjenu podataka, pojavu računalnog virusa i druge nedostatke na informatičkoj opremi koji utječu na redovno i sigurno obavljanje poslova.
  7. Koje su ostale dužnosti radnika u pogledu korištenja službenih mobitela i informatičke opreme? Radnik je dužan pravilno koristiti i čuvati službeni mobilni telefon, odnosno informatičku opremu. U slučaju štete na službenome mobilnom telefonu i informatičkoj opremi, nastaloj nepravilnim korištenjem, namjerom ili teškom nepažnjom, troškove popravka, odnosno zamjene snosi radnik. Nadalje, radnik je dužan vratiti službeni mobilni
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: