danas je 21.2.2024

Input:

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.10 Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

OPĆINA _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

(mjesto), (datum)

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i članka _______ Statuta Općine _______ (Službene novine /list _______), načelnik Općine ____________ donosi slijedeću

ODLUKU

o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

I.

Povjerenicima civilne zaštite