danas je 13.7.2024

Input:

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.14 Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

OPĆINA _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

(mjesto), (datum)

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18) načelnik Općine _________ donosi