danas je 21.2.2024

Input:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.18 Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

Škola _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

(mjesto), (datum)

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom