Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.12 Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

OPĆINA _________

Klasa: ________

Urbroj: ________

Općinsko vijeće

(mjesto), (datum)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka ____.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: