danas je 19.5.2024

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nedležnog sud

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Naziv poslodavca

Adresa, OIB

Mjesto, datum

   

Na temelju čl. …. Pravilnika o radu/ Kolektivnog ugovora i čl. 112. točka 8. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) , dostavlja se

       

OBAVIJEST o prestanku ugovora o radu na temelju odluke nadležnog suda

         

  1. Utvrđuje se da  radniku (ime radnika),