Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o poslovnoj tajni

1.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

 

Direktor tvrtke .................................................... je dana ........................ donio sljedeći

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovaj Pravilnik definira pojam poslovnih tajni i postupaka, mjera za utvrđivanje, korištenje i zaštitu profesionalne tajne.

Članak 2.

Poslovna tajna je svaka informacija u materijalnom ili nematerijalnom obliku, koja tvrtki nudi konkurentnu prednost nad drugim pojedincima i tvrtkama koje djeluju u tom području.

 

Informacije su poslovne tajne dok se ne ispuni jedan od uvjeta iz ovog članka. Kao poslovna tajna  ne smatraju se podaci (barem jedan uvjet mora biti ispunjen):

 

  • koji su javno poznati ili su postali javno poznati, na dan kada su informacije postale javno poznate;
  • čije otkrivanje predstavlja radnju nepoštenog tržišnog natjecanja i kršenje poreznog, kaznenog ili drugog propisa ili ako je takav podatak počinjenje djela  kaznenog, poreznog ili drugog pravnog ili upravnog postupka;
  • koji imaju naznaku »nije poslovna tajna«;
  • do kojih konkurentna tvrtka ili pojedinac dođu na zakoniti način;
  • koje zaposleni steknu u okviru općeg obrazovanja, a ne odnose se na tvrtku.

 

Članak 3.

Na podacima koji su klasificirani kao poslovna tajna to se navodi na vidljivom odnosno istaknutom  mjestu s oznakom "poslovna tajna" ili "povjerljiva". Ako je informacija u elektroničkom obliku, oznaka „povjerljivo” ili „poslovna tajna”, nalazi se na početku datoteke, ili kao prozor s upozorenjem prije otvaranja datoteke.

Ako se dokument sastoji od nekoliko listova, oni se moraju grupirati na takav način da  otkrivanje svakog lista bude spriječen. U slučaju da postoji mogućnost otkrivanja pojedinačnih listova, takvi listovi također trebaju biti označeni kao "poslovna tajna" ili "povjerljivi".
Oznaka "povjerljivo" kao vrsta poslovne tajne obuhvaća osobne podatke pojedinih fizičkih osoba ili podatke namijenjene komunikaciji samo između pojedinih zaposlenika u tvrtki.

Pojam "poslovna tajna" obuhvaća sve ostale podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkom ovog članka.

 

Članak 4.

Elektroničke baze podataka koje sadrže poslovne tajne moraju biti zaštićene korisničkim imenom i lozinkom.  Pri usmenoj predaji poslovne tajne mora se dati upozorenje da se radi o poslovnoj tajni, naznaku vrste podataka koji se prenosi te sastaviti o tome zapisnik. Bilješka mora biti arhivirana u pisanom ili elektronskom obliku.

 

Članak 5.

Tvrtka je kao poslovnu tajnu obvezna osigurati svaki podatak:

 

  • koji je kao poslovnu tajnu dobila od drugog subjekta;
  • koji je državno tijelo označilo kao tajno, povjerljivo ili poslovno tajno;
  • koji se odnosi na javnu nabavu i to sve do zaključenja javne nabave.II. NAČIN UPORABE I ZAŠTITE TE SIGURNOSTI POSLOVNE TAJNE

 

Članak 6.

 

Tijela i zaposlenici tvrtke obvezni su pri svom radu poštivati ​​i čuvati poslovnu tajnu.

Tijela tvrtke obvezna su prihvatiti i provoditi sve razumne mjere za zaštitu i osiguranje poslovnih tajni.

 

Članak 7.

 

Tijela tvrtke nisu obvezna pružiti informacije koje su poslovna tajna.

Bez obzira na odredbe iz prethodnog stavka, tijela tvrtke su obvezna  pružiti informacije o tvrtki državnim tijelima i drugim organizacijama koje obavljaju javnu ovlast za potrebe sudskih i izvansudskih postupaka. U takvom slučaju, tijela tvrtke su obvezna ukazati državnim tijelima da se radi o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu.

 

Članak 8.

Poslovnu tajnu je obvezan zaštititi svaki zaposlenik u tvrtki koja se susreće s povjerljivim informacijama pri obavljanju posla i zadataka temeljem ugovora o radu.

Bez obzira na odredbu prethodnog stavka ovog članka, poslovne tajne obvezne su također zaštititi i druge zaposlenici koji su do takvih informacija došli potpuno slučajno. U takvom slučaju, zaposlenici koji dobiju takve informacije moraju odmah obavijestiti upravu tvrtke.

 

Članak 9.

Elektroničke poruke (bez obzira na njihovu vrstu) koje sadržavaju poslovnu tajnu moraju na početku

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: