Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o provedbi videonadzora - BESPLATNO PREUZMITE!

1.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE     

 

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (''Narodne novine'', br.  103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i  članka ___. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka  direktor ___________d.o.o., __________,  dana __. _________ 2018. godine  donosi slijedeći

 

PRAVILNIK
o provedbi videonadzora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom  određuje se kako koristiti sustav video nadzora, snimati, pohranjivati ​​i snimati slike te nadzirati njihovu uporabu.


II. SVRHA I UVOĐENJE VIDEONADZORA

Članak 2.

Sustav videonadzora uspostavljen je s ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine u zaštićenim prostorima tvrtke.

Radi izbjegavanja oštećenja ili utvrđivanja okolnosti nastanka štete, videonadzor se provodi na niže navedenim prostorima:

 • glavni ulaz u prostor,
 • ulazak u skladište,
 • prostor za prijem,
 • prodajno mjesto,

          
        

U prilogu ove Odluke priložen je izgled kamera za videonadzorno snimanje u navedenim prostorima (Prilog 1.).

Članak 3.

Svrha iz članka 2. ovog Pravilnika  ne može se postići blažim mjerama.


Članak 4.

Direktor na temelju članka __. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, imenuje ovlaštenog radnika odgovornog za rad s sustavom videonadzora i za obradu osobnih podataka dobivenih sustavom videonadzora.

Ovlašteni radnik mora biti osposobljen za upravljanje i uporabom videonadzornog sustava. S  uređajem mora pažljivo rukovati u skladu s tehničkim uputama.

Članak 5.


Radna stanica videonadzora kroz koju se pruža videonadzor iz članka 2. ovog Pravilnika  nalazi se u prostoru (odredite točnu lokaciju). Instalira se na takav način da neovlaštene osobe nemaju pristup videozapisima.


U prostore iz stavka 1. ovog članka  dopušten je pristup samo zaposlenima na tom radnom mjestu, ovlaštenim serviserima  i održavateljima hardverskih i aplikacijskih softvera koji imaju odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji s ___________d.o.o._________.


Članak 6.

Pristup postavkama sustava videonadzora zaštićen je posebnom lozinkom za prijavu. U vlasništvu je samo ovlaštene osobe vanjskog ugovoratelja, a  sukladno kako je određeno u ugovoru o poslovnoj suradnji između  ___________d.o.o.________i izvođača radova (npr. Služba sigurnosti, održavanje sustava video nadzora). Sigurnosna kopiju  zaporke, drži se  u zaštićenom prostoru tvrtke.

U svim intervencijama u sustavu videonadzora moraju se poštivati ​​odredbe članka 7. ovog Pravilnika i odredbe ugovora o poslovnoj suradnji.

Članak 7.

O intervencijama u sustavu videonadzora, koristi se poseban zapisnik (servisna knjiga),  na koji se upisuje slijedeće:

 • promjene u postavkama,
 • oštećenja i tehnički problemi u radu,
 • ostale uslužne intervencije,
 • tko je proveo postupak,
 • kada je postupak izveden,
 • način pristupa sustavu (na mjestu ili na daljinu)
 • i bilo kakva ostala potrebna opažanja. 

                     

Servisnu knjigu vodi ovlaštena osoba vanjskog izvođača koji je potpisao odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji s ___________d.o.o.________.

 

III. PROVEDBA VIDEONADZORA

Članak 8.

Radnici se moraju pisano obavijestiti o uvođenju video nadzora. Direktor je odgovoran za informiranje radnika i donošenje odluke o uvođenju video nadzora.

Pisana obavijest sadrži objašnjenje o tome što se bilježi, za koju svrhu i koliko dugo su pohranjeni osobni podaci.

Članak 9.

Posjetitelji zaštićenih prostora tvrtke  moraju biti obaviješteni o provedbi videonadzora na način da u zaštićenim prostorima bude oznaka slikom i tekstom da se zaštićeni prostori tvrtke snimaju videonadzornom kamerom.

Članak 10.

Obavijest mora biti pričvršćena na vidljivo mjesto i mora sadržavati:

 • podatke o video nadzoru,
 • naziv osobe koje ga obavlja,
 • telefonski broj za dobivanje informacija o tome gdje i koliko dugo postoje snimljene video snimke dobivenih iz sustava videonadzora.

   

Članak 11.

Katalog zbirke osobnih podataka za evidenciju provedbe video nadzora uspostavlja ________d.o.o.____________.

 

Zbirka osobnih podataka videonadzora sadrži:

 • slike osoba,
 • mjesto snimanja,
 • datum snimanja,
 • vrijeme snimanja

       

   Članak 12.

Snimke dobivene putem sustava video nadzora označene su poslovnom tajnom i obrađene u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka i ovim Pravilnikom.

 

Ovlašteni radnik od ________d.o.o.____________ i ovlašteni vanjski izvođač, imaju pristup  kamerama za videonadzor i na daljinu putem internetske mreže. Taj je pristup zaštićen lozinkom.

Članak 13.

________d.o.o.____________ mora voditi evidenciju iz koje se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: