danas je 21.2.2024

Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o provedbi videonadzora - BESPLATNO PREUZMITE!

16.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE     

 

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (''Narodne novine'', br.  103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i  članka ___. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka  direktor ___________d.o.o., __________,  dana __. _________ 2018. godine  donosi slijedeći

 

PRAVILNIK
o provedbi videonadzora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom  određuje se kako koristiti sustav video nadzora, snimati, pohranjivati ​​i snimati slike te nadzirati njihovu uporabu.


II. SVRHA I UVOĐENJE VIDEONADZORA

Članak 2.

Sustav videonadzora uspostavljen je s ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine u zaštićenim prostorima tvrtke.

Radi izbjegavanja oštećenja ili utvrđivanja okolnosti nastanka štete, videonadzor se provodi na niže navedenim prostorima:

  • glavni ulaz u prostor,
  • ulazak u skladište,
  • prostor za prijem,
  • prodajno mjesto,

          
        

U prilogu ove Odluke priložen je izgled kamera za videonadzorno snimanje u navedenim prostorima (Prilog 1.).

Članak 3.

Svrha iz članka 2. ovog Pravilnika  ne može se postići blažim mjerama.


Članak 4.

Direktor na temelju članka __. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, imenuje ovlaštenog radnika odgovornog za rad s sustavom videonadzora i za obradu osobnih podataka dobivenih sustavom videonadzora.

Ovlašteni radnik mora biti osposobljen za upravljanje i uporabom videonadzornog sustava. S  uređajem mora pažljivo rukovati u skladu s tehničkim uputama.

Članak 5.


Radna stanica videonadzora kroz koju se pruža videonadzor iz članka 2. ovog Pravilnika  nalazi se u prostoru (odredite točnu lokaciju). Instalira se na takav način da neovlaštene osobe nemaju pristup videozapisima.


U prostore iz stavka 1. ovog članka  dopušten je pristup samo zaposlenima na tom radnom mjestu, ovlaštenim serviserima  i održavateljima hardverskih i aplikacijskih softvera koji imaju odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji s ___________d.o.o._________.


Članak 6.

Pristup postavkama sustava videonadzora zaštićen je posebnom lozinkom za prijavu. U vlasništvu je samo ovlaštene osobe vanjskog ugovoratelja, a  sukladno kako je određeno u ugovoru o poslovnoj suradnji između