Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o snimanju telefonskih razgovora

1.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Na temelju članka 5. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i  članka __.  Pravilnika o zaštiti osobnih podataka  direktor _______________ d.d.  donosi

 

PRAVILNIK
o snimanju telefonskih razgovora

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje način korištenja sustava za snimanje i pohranjivanje telefonskih razgovora,  postupanje s snimkama i nadzora nad njihovom uporabom.

 

SVRHA  UVOĐENJA SNIMANJA

Članak 2.


Sustav za snimanje telefonskih razgovora se postavlja sa svrhom da se pomoću njega 

 

(navesti svrhu snimanja telefonskih razgovora)

 

Snimanje primljenih telefonskih poziva provodi se na telefonski broj 

 

(navesti točno o kojem se telefonskom broju radi)

 

Telefon je instaliran u prostorijama _______________________________________________

                                                                                             (odrediti točnu lokaciju telefona)

i koristi se samo u svrhu poziva na gore navedeni broj telefona. Telefonski brojevi se ne smiju koristiti u neke druge svrhe, a poglavito za privatne pozive.

Članak 3.


Svrha iz članka 2. ovog Pravilnika  ne može se postići blažim mjerama.

Članak 4.


Direktor na temelju članka __. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u ___________________

                                                                                                                         (naziv tvrtke)

imenuje ovlaštenog zaposlenika odgovornog za rad sa sustavom za snimanje telefonskih razgovora i obradu osobnih podataka dobivenih kroz taj sustav.

 

Ovlašteni zaposlenik mora biti propisno osposobljen za upravljanje i uporabom sustava. S uređajem se mora pozorno rukovati u skladu s tehničkim uputama.

 

Budući da sustav za snimanje ne omogućuje praćenje obrade, ovlašteni zaposlenik je dužan voditi ručno evidenciju pristupa sustavu. Zapisnik mora sadržavati sljedeće podatke: tko im pristupa, kada se pristupa, s kojom se svrhom pristupa i popis nazočnih članova povjerenstva za pregled snimke. Zapisnik također bilježi eventualnu produkciju kopije snimke na medij za prijenos.

PROVEDBA SNIMANJA

Članak 5.

O uvođenju snimanja urgentne telefonske linije moraju zaposleni radnici biti pisano obaviješteni. Za obavještavanje zaposlenika odgovoran je direktor. 


Pisana obavijest mora sadržavati objašnjenje o tome što se snima, za koju svrhu i na koliko se dugo podaci pohranjuju.

 

Članak 6.


O provedbi snimanja telefonskih razgovora, moraju biti obaviješteni pozivatelji kad pozivaju telefonski broj, koji je naveden u članku 2. ovog Pravilnika. 

 

Obavijest pozivatelja obavlja se automatski objavljujući obavijest odmah nakon uspostave telefonske veze. Automatska tajnica  mora pozivatelju dati na znanje činjenicu da se razgovor snima, kao i cilj obrade, odnosno ono što je potrebno za razgovor ili snimanje te zašto će se snimka koristiti.

 

Članak 7.

 

Za evidenciju snimanja telefonskih razgovora se u _________________________________

                                                                                                        (naziv tvrtke)

 

 ustrojava katalog zbirke osobnih podataka. Za prikupljanje osobnih podataka vezanih za snimanje telefonskih razgovora odgovoran je ovlašteni zaposlenik.

 

Zbirka osobnih podataka sadrži (navesti podatke snimljene od strane sustava za snimanje telefonskih razgovora npr.):


- zvučni isječak pozivatelja i pozvane osobe,
- nadnevak snimanja,
- vrijeme početka snimanja,
- vrijeme završetka razgovora,
- trajanje razgovora,
- telefonski broj pozivatelja

Članak 8.


Snimke poziva na telefonski broj se čuvaju ___ dana / mjeseci / godina (ovaj period bi trebao biti dug samo toliko dok se ne ispuni svrha za koju su telefonski poziv snimljeni).

 

 

Članak 9.


Odobrenje za pristup arhivi snimke i pravu pregleda snimke ima samo ovlašteni  zaposlenik_____________________ - radnik, kojeg je direktor u skladu s odredbama

                        (naziv tvrtke)

Pravilnika o zaštiti osobnih podataka ovlastio za upravljanje podacima, prikupljenih sustavom za snimanje telefonskih razgovora.

 

Za pregled snimke, direktor ________________ će sazvati posebno povjerenstvo, koje će biti

                                                  (naziv tvrtke)

nazočno pri pregledu snimke. Po obavljenom pregledu, povjerenstvo sastavlja zapisnik.

 

Članak 10.

Za odlučivanje o prihvatljivosti uvida drugih osoba i za prijenos te pohranu snimki na prijenosnim medijima su odgovorni ovlašteni zaposlenik i direktor ______________________

                                                                                                                         (naziv tvrtke)

 

Na prijenosne medije pohranjuje se samo snimke izvanrednih događaja u kojima ovlašteni zaposlenik ili direktor___________________ ocijene, da treba snimku izvanrednog događaja

                                      (naziv tvrtke)

pohraniti radi osiguranja _______________________________________________________

                                               (navesti razloge za pohranjivanje na prijenosne medije)

 

(npr. dokaznog sadržaja u pritužbi, odštetnom, stegovnom ili kaznenom postupku).

 

Direktor može odrediti da se snimke nekih izvanrednih događaja pohrane na prijenosnim medijima u svrhu rekonstrukcije i analize.

 

Snimanje na prijenosnom mediju obavlja ovlašteni zaposlenik_________________________.

                                                                                                                (naziv tvrtke)

Takvo djelovanje mora biti zabilježeno u evidenciji snimaka telefonskih razgovora.

Snimke na prijenosnim medijima moraju se pohraniti u sefu/ vatrootpornim ormarima, u osiguranom prostoru sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Članak 11.

Na zahtjev policije ili drugih nadležnih službi, zapečaćena snimka se isporučuje na prijenosnom mediju.

 
Predaja kopije biti će zabilježena u evidenciji snimki telefonskih razgovora.

 

 

 

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 12.


Vanjski izvoditelj s kojim _________________  potpisuje ugovor o poslovnoj suradnji,

                                                              (naziv tvrtke)

jamči (odrediti što jamči) (npr. postavljanje sustava, provedbu snimanja i održavanje mehaničkih i softvera za snimanje opreme)  uzimajući u obzir odredbe ovog Pravilnika, Pravilnika o zaštiti osobnih podataka u _________________ te važeće zakone.    

                                      (naziv tvrtke)

 

Sustav za snimanje telefonskih razgovora jamči da su zadovoljeni sljedeći tehnički uvjeti:

 

-          postavke koje omogućuju pozivatelju da bude obaviješten o razgovoru koji se bilježi odmah nakon veze (automatska tajnica);

-          da automatska tajnica upozori pozivatelja na činjenicu da se razgovor snima, kao i svrhu obrade, za koje potrebe se razgovor te za što će se snimka koristiti;

-          da je pristup postavkama sustava moguć samo s posebnom lozinkom za pristup koja je dostupna samo od ovlaštene osobe vanjskog izvoditelja. Sigurnosna kopija ove lozinke je u skladu s člankom ___. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, a koja se pohranjuje u zapečaćenoj omotnici u zaštićenom prostoru.

-          da je osigurano  automatsko brisanje snimaka starijih od roka određenog za pohranu snimki;

-          da ručno brisanje snimki mora biti onemogućeno;

-          da je onemogućen prijenos snimki putem računalne mreže;

-          da je 

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: