Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

30.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.14.1.2 Ogledni primjerak Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Xxx d.d., OIB: 00000000000, Zagreb, Lička 33, kojeg zastupa direktor Ivan Horvat ( u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Pero Perić, OIB: 00000000000, Samobor, Slavonska ulica 79

(u daljnjem tekstu: Radnik),

dana 9. srpnja 2020. godine sklopili su

UGOVOR O RADU

na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

Članak 1.

Ovim ugovorom Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom u Xxx d.d., Zagreb, Lička 33, na poslovima:

- recepcionera -

Radnik će obavljati poslove u skladu s pravilima struke i uputama Poslodavca.

Radnik će obavljati slijedeće poslove:

- prihvat gostiju i prijava boravka nadležnim institucijama putem računalnog programa

- pružanje općih informacija gostima

- naplata usluga smještaja kako i drugih usluga recepcije

- mjenjački poslovi

- izrada dnevnih financijskih izvještaja

- zaprimanje reklamacija gostiju i promptno rješavanje istih sukladno recepcionerskim ovlastima

- i druge potrebne poslove po nalogu poslodavca

Članak 2.

Radnik će poslove iz članka 1. ovog Ugovora obavljati u Zagrebu.

Radnik je obvezan obavljati preuzeti posao prema uputama poslodavca u skladu s naravi i vrstom rada, sukladno pravilima struke i po svom najboljem znanju i iskustvu.

Članak 3.

Radnik će poslove iz članka 1. ovog Ugovora početi obavljati dana 15. srpnja 2020. godine.

Ako radnik ne otpočne s radom naznačenog nadnevka, Ugovor će se smatrati raskinutim.

Ako radnik ne zadovolji u izvršavanju poslova i radnih zadaća iz članka 1. ovog Ugovora, ovaj Ugovor o radu će mu biti otkazan i prije isteka ugovorenog razdoblja.

Članak 4.

Radnik je dužan raditi nepuno radno vrijeme, koje iznosi 30 sati tjedno.

Radno vrijeme radnika traje svaki tjedan od ponedjeljka do petka na način da početak radnog dana počinje u 09:00 sati ujutro i traje do 15:00 sati.

Članak 5.

Ako Poslodavac pošalje Radnika na osnovnu i dodatnu edukaciju vezano za posao iz članka 1. ovog Ugovora Poslodavac će isplatiti u cijelosti trošak podmirenja osnove i dodatne edukacije.

U slučaju da Radnik otkaže ovaj ugovor Radnik pristaje da Poslodavac u cijelosti podmiri trošak iz stavka 1. ovog članka prema Radniku.

Članak 6.

Radnik je obvezan istinito i detaljno davati usmena i pismena izvješća Poslodavcu na zahtjev Poslodavca.

Radnik je obvezan pažljivo upotrebljavati i čuvati opremu, isprave i druge stvari koje mu je Poslodavac stavio na raspolaganje.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: