danas je 19.5.2024

Input:

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.26 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Darko Graf, dipl.iur.

PREUZMITE

Primjer Pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (čl. 14. i 15. Zakona o radu, NN 93/14, 127/17, 98/19) za potrebe ishodovanja dozvole za boravak i rad stranca (čl. 88. Zakona o strancima, NN 133/20)

Sukladno odredbama članka 14. i 15. Zakona o radu (NN 127/17, 98/19), trgovačko društvo _____________________ sa sjedištem u _____________, _______, OIB: ____________ (dalje: Poslodavac) izdaje slijedeću

POTVRDU O