Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

5.6.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.26 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Darko Graf, dipl.iur.

PREUZMITE

Primjer Pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (čl. 14. i 15. Zakona o radu, NN 93/14, 127/17) za potrebe ishodovanja dozvole za boravak i rad stranca (čl. 75. Zakona o strancima, NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18)

Sukladno odredbama članka 14. i 15. Zakona o radu (NN 93/14), trgovačko društvo _____________________ sa sjedištem u _____________, _______, OIB: ____________ (dalje: Poslodavac) izdaje slijedeću

POTVRDU O SKLOPLJENOM UGOVORU O RADU

(na određeno/neodređeno vrijeme)

1. Poslodavac ovom potvrdom utvrđuje da je s radnikom __________________, s prebivalištem u ________________, _____________, OIB: _______________ sklopio dana _________________ godine usmeni dogovor o zapošljavanju i obavljanju poslova na radnom mjestu ________________ (na određeno/neodređeno vrijeme), mjesto rada __________.

2. Radnik će započeti s radom prvi slijedeći radni dan nakon ishodovanja dozvole za boravak i rad stranca od strane nadležne policijske uprave.

3. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme s trajanjem

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: