danas je 19.5.2024

Input:

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora(NN 93/14)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.6 Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora(NN 93/14)

Narodne novine

Na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način objave kolektivnih ugovora.

Članak 2.

(1) Kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način učiniti radnicima