Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 93/14)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.4 Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 93/14)

Narodne novine

Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Poslodavac može donijeti pravilnik o radu koji se primjenjuje na sve radnike zaposlene kod toga poslodavca, odnosno može donijeti posebne pravilnike za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika.

Članak 3.

(1) Pravilnik i posebne pravilnike poslodavac je dužan objaviti.

(2) Poslodavac je dužan na zahtjev i o trošku radnika, omogućiti izradu preslike pravilnika.

Članak 4.

(1) Pravilnik se mora objaviti na način da bude dostupan na uvid radnicima i izložen na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima oni redovito borave tijekom radnog dana.

(2) Pravilnik se može učiniti dostupnim radnicima i njegovom objavom na internim mrežnim stranicama,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: