danas je 19.5.2024

Input:

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 93/14)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.4 Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 93/14)

Narodne novine

Na temelju članka 27. stavka 5. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje način objave pravilnika o radu kojeg donosi poslodavac u skladu s člankom 27. Zakona o radu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Poslodavac može donijeti pravilnik o radu