Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Pravilnik o posredovanju za povremeni rad redovitih učenika

Kristian Plazonić dipl iur.

PREUZMITE!

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ravantelj Srednje gospodarske škole, Zagreb, Mihe Klaića 115 (dalje: Škola), dana 21. kolovoza 2022. god. donosi

P R A V I L N I K O POSREDOVANJU ZA POVREMENI RAD REDOVITIH UČENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se posredovanje za povremeni rad redovitih učenika.

Škola ovim Pravilnikom uređuje i uvjete i načine obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2.

Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koji obavlja Škola u smislu ovoga Pravilnika je:

  • - obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika Škole za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje;
  • - vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja;
  • - obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja;
  • - i isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Članak 3.

Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika Škola mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: