Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

5.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.17.1.1 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, br. 17/2019) donesen je 2019. godine s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova kod poslodavca. Navedenim zakonskim rješenjem su se objedinili svi pravni standardi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti tj. "zviždača". Radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u Nar. nov., br. 46/22. objavljen je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 23. travnja 2022. godine, čime je prestao vrijediti "stari" Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je bio na snazi od 1. srpnja 2019 godine.

Zakonom se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Zakonom su nepravilnosti definirane kao radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene propisa navedenih u članku 4. Zakona ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

Informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: