Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.16 Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća 
Napomena:ovaj primjer nije konačan, isti predstavlja isključivo i jedino ogledni primjerak koji se može koristiti kao podloga za izradu konačnog teksta. 

ZAPISNIK

sa ______ sjednice Općinskog vijeća Općine ________

održane dana ______________

Početak sjednice: _________ sati.

Prisutni vijećnici:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

Odsutni vijećnici:

1. _____________ (opravdao/la izostanak; nije opravdao/la izostanak)

2. _____________ (opravdao/la izostanak; nije opravdao/la izostanak)

Sjednici prisustvuje(u):

1. _____________ u svojstvu ____________

2. _____________ u svojstvu ____________

Zapisničar: ________________

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno _______ vijećnika od ukupno _______ vijećnika, te da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće biti pravovaljane.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: