Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.3 Primjeri ugovora – Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora

Skupina autora

PREUZMITE


Tvrtka____________________, adresa____________________, OIB____________________:zastupana po direktoru/direktorici ime osobe ovlaštene da zastupa društvo, kao zakupodavac s jedne strane

i

Tvrtka____________________, adresa____________________, OIB____________________:zastupano po direktoru/direktorici ime osobe ovlaštene da zastupa društvo, kao zakupnik s druge strane

sklopili su u ____________________ dana ____________________ godine

ANEKS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da su dana ____________________ sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora, u ____________________, površine ____________________ m2, koji se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: