Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Aneks ugovora

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.4 Primjeri ugovora – Aneks ugovora

Skupina autora

PREUZMITE


Tvrtka, adresa, OIB: ______________________ zastupana po direktoru/direktorici ime osobe ovlaštene da zastupa društvo,s jedne strane

i

Tvrtka, adresa, OIB: ____________________ zastupano po direktoru/direktorici ime osobe ovlaštene da zastupa društvo, s druge strane

sklopili su dana ____________________ godine

ANEKS

UGOVORA O ____________________ od ____________________

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da su dana ____________________ sklopile ugovor o ____________________.

Ugovorne strane suglasne su da je Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklopljen na određeno vrijeme, do ____________________.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: