Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Odluka o davanju prokure

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.45 Primjeri ugovora – Odluka o davanju prokure

Skupina autora

PREUZMITE


Uprava društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu Luka d.o.o., iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________, (dalje u tekstu: Društvo) u skladu s člankom 16. Izjave o osnivanju društva donosi slijedeću:

Napomena: odredbom članka 44. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima definirano je da se prokura daje na način predviđen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno, statutom trgovačkog društva. Stoga se predlaže provjeriti u osnivačkom aktu koje tijelo je ovlašteno za izdavanje prokure (skupština, uprava), te slijedom toga precizno navesti tko izdaje prokuru i pozvati se na odredbu osnivačkog akta koja regulira izdavanje prokure.

ODLUKU O DAVANJU PROKURE

Članak 1.

Daje se pojedinačna prokura za zastupanje Društva Josipu Josipoviću, hrvatskom državljanu, rođenom 10. listopada 1960., s prebivalištem u _________________, ul. _________________, kbr. _________________, OIB: _________________, broj osobne iskaznice _________________, izdane od MUP _________________, dana 10. srpnja 2014., važeća do 10. srpnja 2019. (dalje u tekstu: Prokurist).

Prokurist zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Članak 2.

Prokurist je ovlašten sklapati sve ugovore i poduzimati sve radnje u ime i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: