danas je 22.6.2024

Input:

Primjeri ugovora - Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.27 Primjeri ugovora – Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Skupina autora

PREUZMITE


__________________________(naziv i sjedište poslodavca, oib)

__________________________ (znak, broj i sl.)

__________________________ (mjesto i nadnevak)

Temeljem odredaba čl 115. st. 1. toč. 1. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17),

predsjednik Uprave / direktor / ravnatelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(naziv poslodavca)

donosi

ODLUKU O POSLOVNO UVJETOVANOM

OTKAZU UGOVORA O RADU

Radniku Peri Periću daje se poslovno uvjetovani otkaz ugovor o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme dana 18. svibnja 2006. Otkazni rok iznosi mjesec dana i dva tjedna, a počinje teći danom dostave ove odluke radniku. Za vrijeme otkaznog roka radnik nije dužan raditi i za to vrijeme ima pravo na naknadu plaće i sva ostala prava kao da je radio do