danas je 19.5.2024

Input:

Primjeri ugovora - Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (stranci)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.50 Primjeri ugovora – Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (stranci)

Skupina autora

PREUZMITE


Primjer Pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (čl. 14. i 15. Zakona o radu, NN 93/14, 127/17) za potrebe ishodovanja dozvole za boravak i rad stranca (čl. 75. Zakona o strancima, NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18)

Sukladno odredbama članka 14. i 15. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), trgovačko društvo _____________________ sa sjedištem u _____________, _______, OIB: ____________ (dalje: