Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.24 Primjeri ugovora – Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)

Skupina autora

PREUZMITE


Ante Antić iz Splita, Fausta Vrančića br. OIB ______________, kao darovatelj (u nastavku teksta: Darovatelj), s jedne strane,

i

Dragica Antić iz Zagreba, Klaićeva ulica br. OIB ______________, kao obdarenica (u nastavku teksta Obdarenica), s druge strane,

sklopili su u Splitu dana ______________ 2017. godine sljedeći

UGOVOR O DAROVANJU

Članak 1.

Ante Antić, kao darovatelj, je vlasnik posebnog dijela zgrade i to stana na II (drugom) katu – ravno, koji je upisan u knjizi položenih ugovora u podulošku br ._________z.k.ul. br. _________ k.o. Grad Zagreb, a koji stan se nalazi u stambenoj zgradi u Klaićevoj ulici kbr. _________ u Zagrebu, koja je sagrađena na z.k. čest. br. _________ k.o. Grad Zagreb, po novoj izmjeri k.č.br. _________ k.o. Črnomerec, uključujući suvlasništvo odgovarajućeg dijela zemljišta te zajedničke dijelove i uređaje povezane na temelju čl. 68., 69. i 370 dijela zgrade.

(Napomena: nekretninu koja je predmet darovanja je ovdje potrebno što preciznije opisati, te se preporuča istu opisati na način kako je opisana u izvatku iz zemljišne knjige. Također se preporuča presliku izvatka iz zemljišne knjige i priložiti uz Ugovor.

Članak 2.

Darovatelj se ovim Ugovorom obvezuje bez protučinidbe i naknade prepustiti svojoj kćeri, kao Obdarenici, svoje pravo vlasništva na nekretnini iz prethodnog članka ovog Ugovora, a Obdarenica sa zahvalnošću prihvaća to pravo vlasništva, kao dar Darovatelja.

Članak 3.

Stranke sukladno utvrđuju da Obdarenica već dulje vrijeme stanuje u stanu, navedenom u članku 1. ovog Ugovora, što znači da je već u posjedu nekretnine, koja joj je darovana, te se Obdarenica obvezuje, nakon potpisana ovog Ugovora i ovjere potpisa Darovatelj kod javnog bilježnika, snositi sve obveze vezane uz vlasništvo, posjed i korištenje darovane nekretnine.

Ili

Obdarenica stupa u posjed darovane mu nekretnine danom potpisa ovog Ugovora. Sve troškove vezane uz zaključenje ovog Ugovora, troškove ovjere

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: