danas je 13.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.24 Primjeri ugovora – Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)

Skupina autora

PREUZMITE


Ante Antić iz Splita, Fausta Vrančića br. OIB ______________, kao darovatelj (u nastavku teksta: Darovatelj), s jedne strane,

i

Dragica Antić iz Zagreba, Klaićeva ulica br. OIB ______________, kao obdarenica (u nastavku teksta Obdarenica), s druge strane,

sklopili su u Splitu dana ______________ 2017. godine sljedeći

UGOVOR O DAROVANJU

Članak 1.

Ante Antić, kao darovatelj, je vlasnik posebnog dijela zgrade i to stana na II (drugom) katu – ravno, koji je upisan u knjizi položenih ugovora u podulošku br ._________z.k.ul. br. _________ k.o. Grad Zagreb, a koji stan se nalazi u stambenoj zgradi u Klaićevoj ulici kbr. _________ u Zagrebu, koja je sagrađena na z.k. čest. br. _________ k.o. Grad Zagreb, po novoj izmjeri k.č.br. _________ k.o. Črnomerec, uključujući suvlasništvo odgovarajućeg dijela zemljišta te zajedničke dijelove i uređaje povezane na temelju čl. 68., 69. i 370