danas je 13.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o zakupu poslovnog prostora

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.21 Primjeri ugovora – Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Skupina autora

PREUZMITE


(Ime i prezime/tvrtka) iz ____________________, ul. ____________________, OIB____________________, kao zakupodavac, 
(u nastavku teksta: zakupodavac), s jedne strane,

i

(Ime i prezime/tvrtka) iz ____________________, ul. ____________________, OIB , kao zakupnik, 
(u nastavku teksta: zakupnik), s druge strane,

zaključuju sljedeće

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupcu u zakup, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor.

Poslovni prostor se nalazi u ____________________ u zgradi upisanoj u z. k. u. ______ k. o. ____________________, koja je isključivo vlasništvo zakupodavca.

Ukupna površina poslovnog prostora je ____________________ kvadratnih metara od kojih skladišnom prostoru pripada ____________________ kvadratnih metara.

Napomena: poslovni prostor se preporuča što preciznije opisati na način kako je isti upisan u zemljišne knjige. Ukoliko je predmet najma određena oprema onda u ugovoru i to treba biti precizirano ili može biti navedeno da popis opreme prileži ovom Ugovoru