danas je 13.7.2024

Input:

Ugovor o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u 2022. Godini

4.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Ugovor o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u 2022. Godini

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

U NN, br. 110/21 objavljen je Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja (dalje u tekstu: Zakon) kojim se utvrđuju zajednička pravila o određenim zahtjevima u pogledu ugovora između trgovaca i potrošača o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga.

U svrhu osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta uz istovremeno osiguravanje visokog stupnja zaštite potrošača, a posebice kod sklapanja ugovora o prekograničnoj isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Zakonom se propisuju pravila o: - usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom - prava potrošača u slučaju neusklađenosti ili neisporuke ugovorenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge - te preinaci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Od 1. siječnja 2022. na snazi je Zakon, kojim se u hrvatsko zakonodavstvo unose odredbe Direktive (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019).

Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (u nastavku teksta: Direktiva o digitalnom sadržaju), koja je unesena u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga uređuje pravnu materiju ugovora za isporuku digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, polazeći od visokog stupnja zaštite potrošača, kako bi se postiglo stvarno jedinstveno digitalno tržište, povećala pravna sigurnost i smanjili troškovi transakcija, osobito za mala i srednja poduzeća, a posebice imajući na umu kako je ova