Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o korištenju školske sportske dvorane

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.23 Ugovor o korištenju školske sportske dvorane

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

Škola ___________, adresa ______________________, OIB: _______________, zastupano po _______________ (dalje: Škola)

i

___________, adresa ______________________, OIB: _______________ (dalje: Korisnik)

zaključili su slijedeći

UGOVOR

o korištenju školske sportske dvorane

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je davanje na korištenje školske sportske dvorane u svrhu bavljenja tjelesnom i zdravstvenom kulturom, rekreacijom i sportovima koji su predviđeni u dvorani (dalje: sportsko-rekreacijske aktivnosti), te reguliranje međusobnih odnosa Škole i Korisnika, a sve sukladno Pravilniku o uvjetima korištenja školske sportske dvorane.

Članak 2.

Korisnik školske sportske dvorane se obvezuje za korištenje dvorane platiti iznos od ________, na temelju računa

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: