Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o poslovnoj suradnji

2.10.2018, Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Između

_______________________________________, s jedne strane kao naručitelja (dalje: naručitelj)

(naziv društva/ime i prezime, sjedište/prebivalište, OIB)

_______________________________________,  s druge strane kao izvođača (dalje: izvođač)

(naziv društva/ime i prezime, sjedište/prebivalište, OIB)

 

zaključen je danas sljedeći

 

 

  UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

 

 

Članak 1.

 

Naručitelj i izvođač (dalje: ugovorne strane) suglasno ustvrđuju da je predmet ovog Ugovora reguliranje poslova koje će izvođač obavljati za naručitelja i naknade koju će naručitelj platiti izvođaču na ime obavljenih poslova.

 

 

Članak 2.

 

Izvođač se obvezuje obavljati slijedeće poslove za naručitelja:

-           _______________

-           _______________

 

 

 

Napomena:

 

-        ukoliko se radi o specifičnim uslugama kao npr. o pružanju usluga prijevoza tada se preporučuje definirati da je izvođač valjano registriran za pružanje navedenih usluga, te da raspolaže voznim parkom potrebnim za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora.

-        ukoliko se radi o pružanju usluga koje mogu pružati samo ovlaštene osobe/ovlaštena društva tada se preporučuje u ugovoru navesti da je izvođač ovlašten za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora temeljem potvrde izdane od xy/temeljem upisa u Registar xy i slično.

 

Izvođač se obvezuje pri obavljanju poslova postupati s pažnjom dobrog stručnjaka, te se obvezuje sve poslove obavljati osobno.

 

 

Opcija 1. Izvođač ima pravo obavljanje određenih poslova prepustiti trećim osobama bez bilo kakve suglasnosti naručitelja. ili

Opcija 2. Izvođač nema pravo obavljanje određenih poslova prepustiti trećim osobama. ili

Opcija 3. Izvođač ima pravo obavljanje određenih poslova prepustiti trećim osobama uz prethodnu pisanu suglasnost/odobrenje naručitelja.

 

 

Članak 3.

 

Naručitelj se obvezuje izvođaču isplatiti naknadu u iznosu od ____________, u roku od ______ računajući od dana primitka računa ispostavljenog od strane izvođača.

 

Ugovorne strane suglasno određuju da se naknada isplaćuje na račun izvođača broj: ___________________ koji se vodi kod _______________________ banke.

 

Opcija: Radi osiguranja plaćanja naknade određene ovim člankom, naručitelj se obvezuje predati izvođaču sljedeće instrumente osiguranja (npr.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: